Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Enebakk IF Idrettskolen

Idrettsskolen tilbyr aktiviteter som ski, skøyter, fotball, håndball, turn, balanse, dans, kampsport, sykling, orientering og friidrett.

Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

Telefon

E-post

Enebakkportalen er utviklet av:

Vi lager gjerne nettsider for dere også!

Idrettsskolen er et variert aktivitetstilbud hvor barna får prøve seg i ulike idretter. Det legges vekt på å utvikle god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Det skal være idrettsglede for alle og vi skal sørge for trivsel, gode fellesskap, trygghet, mestring og at alle kan delta og prestere på eget nivå og etter eget ønske. Barns medvirkning skal ha betydning og vi er opptatt av at vi trenerne skal være gode rollemodeller for barna. Idrettsskolen skal gi barna et godt fundament for et aktivt liv. De skal få prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.


Enebakkportalen er utviklet av:

Din lokale leverandør av nettløsninger!