Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

E-post

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Enebakk IF Fotball

Enebakk IF Fotball er en undergruppe i Enebakk IF, med ansvaret for all fotballaktivitet på alle alderstrinn fra og med 6 år til og med A-lag.

Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

E-post

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Adresse

Gjeddevannsveien 20
1911 
Flateby

Telefon

E-post

Enebakkportalen er utviklet av:

Vi lager gjerne nettsider for dere også!

Enebakk IF Fotball arbeider for at det skal være trygt og godt for barn og ungdom å være medlem i vår klubb. Vi skal være en klubb hvor de lærer å ta hensyn til hverandre og innrette seg etter felles regler. Våre lag i barne- og ungdomsfotballen organiseres og trenes i størst grad av spillernes foresatt/foreldre. Mer om hvordan også vår klubb er drevet, kan det leses mer om her

Hva kan vi tilby foreldre og barn?
Alle i Enebakk skal få muligheten til å spille fotball i klubben, og få et godt sportslig og sosialt tilbud ut fra deres egne ambisjoner og ønsker.


Enebakkportalen er utviklet av:

Din lokale leverandør av nettløsninger!