E-post

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Logo_kommer_snart

Driv IL Aktivtetsgruppe

Aktivitetsgruppa er et tilbud til barn/ungdom 6 - 16 år med funksjonsnedsettelse eller behov for litt ekstra tilrettelegging.

Adresse

E-post

Gratis registrering hvis du vil presentere din klubb på Enebakkportalen!

Adresse

Telefon

E-post

Enebakkportalen er utviklet av:

Vi lager gjerne nettsider for dere også!

Aktivitetsgruppa er en gruppe under DRIV IL. Gruppen er etablert for barn/ungdom i alderen 6-16 år med funksjonsnedsettelse eller har behov for litt ekstra tilrettelegging eller ikke finner sin plass i annen organisert idrettsgren.
Gruppen er opprettet med bakgrunn i manglende tilbud i Enebakk. Vi så at det ikke fantes offentlige idrettsarenaer for disse, verken organisert innen lag eller individuelt tilpasset på grunn av deres funksjonsnedsettelse. De faller som oftest dermed utenfor de tilbud som i dag eksisterer for barn og undommer flest. Mange av disse har ikke tilrettelagt gym sammen med sitt trinn på skolene.

Gruppen tilrettelegge for organisert trening med individuell mestring. Vi kan søker faglig støtte og kompetanse fra alle undergruppene i Driv IL, slik at deltakerne kan komme innom forskjellige treningsformer og idrettsgrener. Vi har også mulighet for kontakt med fysioterapaut og ergoterapaut i kommunen.

Vi drive ikke bare med trening, men gruppen er også et sosialt samlingssted med vekt på sosiale tilstelninger deriblant arrangementer/turer og sosialisering. Det overordnede målet er at alle utøverne skal få samme opplevelsen av tilhørighet og fellesskap i organisert idrett på lik linje med alle andre som utøver i sin idrett. Det er viktig å få denne gruppen personer mest mulig integrert blant andre barn og unge og dermed minske “avstanden” mellom dem.

Styret i samarbeid med utøverne lager en årlig aktivitetsplan. Meste av disse aktivitetene foregår i Mjærhallen foruten øvrige treninger som akedag med grilling, egen cup som vi kaller Hurlumheihuset cup(Oppegård), tur til Klatresenteret på Tryvann (Oslo), opplevelsesdag på Enebakk vannskliklubb, trening på det å sitte rolig å se på kino/teater, karnevall, kanotur og sommer/vinter avsluttninger.

 


Enebakkportalen er utviklet av:

Din lokale leverandør av nettløsninger!