Logo-ENR-Cropped
Logo-ENR-Cropped

Enebakk Næringsråd

Enebakk Næringsråd er en uavhengig organisasjon som har til formål å utvikle og støtte næringslivet i Enebakk kommune.

Adresse

Telefon

E-post

Adresse

Telefon

E-post

Enebakkportalen er utviklet av:

Vi lager gjerne nettsider for dere også!

Hvem er vi?
Enebakk Næringsråd er en sammenslutning av lokale bedrifter og gründere som fremmer vekst og samarbeid i vår region. Vår misjon er å styrke lokalt næringsliv gjennom engasjement og samarbeid.

Hva gjør vi?
– Nettverksbygging: Jevnlige møter og nettverksarrangementer for å knytte bedrifter sammen og dele kunnskap.
– Profilering: Fremmer ENR og medlemsbedriftene som attraktive lokale leverandører og aktører.
– Prosjektutvikling: Arbeider med prosjekter som fremmer næringsutvikling og skaper nye muligheter.
– Rimelige støttefunksjoner: Tilbyr kostnadseffektive tjenester for å støtte lokal vekst.
– Kommune og offentlige aktører: Hjelper kommunen og offentlige aktører med å skape et sunt næringsmiljø gjennom positiv dialog.
– Rådgivning: Tilbyr støtte og veiledning til både nye og etablerte bedrifter.

Hvordan kan du delta?
Vi inviterer alle bedrifter i Enebakk til å bli en del av vårt nettverk. Bli med på våre arrangementer, delta i diskusjoner og vær en del av et sterkt fellesskap som jobber for en bedre fremtid for vårt lokale næringsliv. Meld deg inn på våre nettsider: https://www.naeringsraadet.no/

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert om kommende arrangementer, nyheter og muligheter.

Bli en del av Enebakk Næringsråd i dag og bygg en sterkere fremtid sammen med oss!


Enebakkportalen er utviklet av:

Din lokale leverandør av nettløsninger!