Arrangement

Arrangør:

Enebakk Vannskiklubb

29. april 2021
19:00 
til 22:00
Sted: Online
Bilettpris: 0,-

Årsmøte Enebakk Vannskiklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Enebakk Vannskiklubb.
Årsmøtet avholdes 29.04.2021 kl 19 på Teams dersom det ikke blir endringer i restriksjoner. Link blir lagt ut på vår Facebookside.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.04.2020 til leder@evsk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.evsk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Enebakk Vannskiklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Enebakk Vannskiklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Enebakk Vannskiklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk Vannskiklubb kontaktes via leder@evsk.no

Velkommen til årsmøtet 2021!

Kommende arrangementer i Enebakk